Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

ÁSZF

 

1.

  1. Általános szerződési Feltételek

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) célja, hogy teljeskörűen szabályozza a Gárdos Agentura Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Szállító”) által működtetett, a www.sgfashion.hu honlapon elérhető webáruház (a továbbiakban: „Webáruház”) felhasználásának, valamint a Szállító által forgalmazott termékek webáruház felhasználásával történő megvásárlásának szerződési feltételeit.

 

A jelen ÁSZF szabályozza a Szállító, és az általa forgalmazott termékeket a webáruház felhasználásával megvásároló Megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”) között létrejött jogviszony valamennyi elemét.

 

Ha a Szállító és a Megrendelő (a továbbiakban együttesen: „Felek”) között bármely, a webáruház felhasználásával megrendelt termék vagy szolgáltatás vonatkozásában Egyedi szerződés is létrejön, a Felek közötti jogviszonyt az Egyedi szerződés és a jelen ÁSZF rendelkezései együttesen szabályozzák. Abban az esetben, ha az Egyedi szerződés és a jelen ÁSZF rendelkezései között eltérés mutatkozik, az adott rendelkezés vonatkozásában az Egyedi szerződés rendelkezési irányadók, míg az Egyedi szerződés által nem szabályozott kérdések tekintetében a jelen ÁSZF rendelkezései irányadók.

 

A Felek közötti jogviszony vonatkozásában a jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadók, kivéve, ha a Felek a jelen ÁSZF alkalmazását az Egyedi szerződésben kifejezetten kizárják.

 

A Szállító fenntartja jogát a jelen ÁSZF rendelkezéseinek – a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő – módosítására, vagy visszavonására.

 

2.

Az ÁSZF hatálya, általános és értelmező rendelkezések

 

 

A webáruház felhasználásával történő elektronikus megrendeléssel a jelen ÁSZF által rögzített feltételekkel magyar nyelvű adásvételi szerződés jön létre a Szállító, és a terméket megvásárló Megrendelő között. A szerződés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma kizárólag elektronikusan kerül archiválásra, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. A Megrendelő a webáruház honlapján történő regisztrációval elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit.

 

2.1.

Az ÁSZF hatálya

 

2.1.1.

Az ÁSZF személyi hatálya

 

 

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szállító, mint eladó, és a Megrendelő, mint vevő között a webáruház felhasználásával történő elektronikus megrendeléssel létrejött jogviszonyra, attól függetlenül, hogy a vevő természetes személy (fogyasztó) vagy jogi személy.

 

2.1.2.

Az ÁSZF tárgyi hatálya

 

 

Jelen ÁSZF szabályozza a Szállító, mint eladó, és a Megrendelő, mint vevő között létrejött adásvételi jogviszony feltételeit, valamint ezen jogviszonyokkal összefüggésben a Szállító és a Megrendelő között létrejött valamennyi egyéb jogviszonyt.

 

2.1.3.

Az ÁSZF területi hatálya

 

 

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szállító, mint eladó, és a Megrendelő, mint vevő között létrejött valamennyi, Magyarország területén belül és kívül létrejött jogviszonyra.

 

 

 

2.1.4.

Az ÁSZF időbeli hatálya

 

 

Jelen ÁSZF annak közzététele napjával lép hatályba azzal, hogy a Megrendelő vonatkozásában az ÁSZF rendelkezései a webáruház honlapján történő regisztráció pillanatában válnak kötelező erejűvé. Jelen ÁSZF hatályát veszti annak visszavonása vagy módosítása esetén. A Felek jogviszonyában az egyes jogcselekmények megítélése során, illetve esetleges vita esetén mindig a hatályos ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően kell eljárni.

 

2.2.

Az ÁSZF elérhetősége és módosítása

 

 

A Szállító az ÁSZF hatályos szövegét közzéteszi a www.sgfashion.hu címen található honlapján, amely bármely Megrendelő számára nyilvánosan hozzáférhető.

 

A Szállító – a jogszabályban meghatározott kivételekkel – jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására.

 

A Szállító köteles a módosított ÁSZF szövegét a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább tizenöt (15) nappal az általa működtetett webáruház honlapján közzétenni. A módosítást oly módon kell közzétenni, hogy a Megrendelők számára egyértelműen megállapítható legyen a módosítás ténye, a módosított ÁSZF hatályba lépésének időpontja, valamint a módosítással érintett rendelkezések köre.

 

2.3.

Fogalom meghatározások

 

2.3.1.

Szállító: a Gárdos Agentura. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye: 1164 Budapest Beniczky Tamás u. 12/a., cégjegyzékszáma: 13-09-127940).

 

2.3.2.

Megrendelő: a Szállító által a webáruházban forgalmazott termékeket a webáruház felhasználásával megvásárló természetes személy (fogyasztó) vagy jogi személy.

 

2.3.3.

Termék: a Szállító által forgalmazott, a Szállító termékkatalógusában szereplő, a webáruház felhasználásával elektronikus úton megvásárolható áru, amelyek szállítását a Szállító jelen ÁSZF által meghatározott feltételek szerint vállalja.

 

2.3.4.

www.sgfashion.hu: a Szállító által üzemeltetett webáruház honlapja, melyen keresztül a Megrendelő elektronikus úton adhatja le megrendelését a Szállító által forgalmazott termékek vonatkozásában.

 

2.3.5.

Egyedi szerződés: a Szállító és a Megrendelő között a Szállító által a webáruházon keresztül forgalmazott termékek megvásárlása, vagy a Szállító által a webáruházon keresztül ajánlott szolgáltatás nyújtása vonatkozásában írásban létrejött, egyedileg megtárgyalt szerződés.

 

3.

A webáruház használata

 

3.1.

Regisztráció. A Megrendelő a webáruház honlapján eldöntheti, hogy regisztrációval vagy regisztráció nélkül vásárol.

 

 

A Megrendelő a webáruház honlapján megtalálható regisztrációs adatlap hiánytalan kitöltésével létrehozza felhasználói fiókját. A regisztráció során a Megrendelő személyes adatait, elérhetőségeit, a szállítási- illetve számlázási adatokat a Szállító rendelkezésére bocsátja. A Megrendelő a Szállító rendelkezésére bocsátott adatokat a jelen ÁSZF által meghatározott módon bármikor jogosult módosítani.

A regisztrációt követően, vagy regisztráció nélkül a Megrendelő kiválaszthatja a megrendelni kívánt terméket, a termék átvételének helyét és idejét, illetőleg választhat a rendelkezésre álló fizetési módok közül.

 

A webáruházon történő regisztrációval a Megrendelő a jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja, és magára nézve kötelezőnek fogadja el. Amennyiben a Megrendelő a jelen ÁSZF rendelkezéseit nem fogadja el, regisztrációra, a webáruház használatára, a Szállító által forgalmazott termékek webáruházon keresztül történő megvásárlására nem jogosult.

A regisztrációt követően a Szállító a Megrendelő által megadott elektronikus elérhetőségre (e-mail cím) elektronikus levél formájában visszaigazolást küld a regisztráció megtörténtéről, továbbá az esetlegesen leadott megrendelésről.

Az adatbeviteli hibákért, illetőleg valótlan adatok megadásából eredő esetleges károkért a Megrendelőt teljeskörű kárfelelősség terheli. A Szállító jogosult a nyilvánvalóan hibás vagy valótlan adatok megadásával teljesített regisztrációt törölni, kétség esetén pedig jogosult a Megrendelő által megadott adatok valódiságát ellenőrizni.

 

3.2.

A megvásárolható termékek köre

 

 

A webáruházban a Szállító aktuális termékkatalógusában szereplő, Szállító által forgalmazott termékek rendelhetők meg:

 

  • női -férfi hálóruházat
  • női-férfi divatruházat
  • illatszer
  • lakástextil
  • ruházati kiegészítők:
  • cipők
  • maszkok

 

A Szállító fenntartja jogát termékkatalógusának módosítására, az elérhető szolgáltatások és termékek körének szűkítésére vagy bővítésére, illetve a termékek árának módosítására. A Szállító nem garantálja az általa forgalmazott termékek folyamatos elérhetőségét.

 

A Szállító által forgalmazott termékekhez tartozó használati útmutatók és a papír és bevart címkék részletes leírást tartalmaznak a termékek felhasználására vonatkozóan.

 

A Szállító a webáruházban közzétett, termékekről készített képeket mindig a legnagyobb gondossággal készíti / készítteti el, ugyanakkor egyes termékek eltérhetnek a közzétett képeken látottaktól.

 

3.3.

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

 

 

A Szállító a Megrendelő által a webshop felhasználásával megrendelt termékek vonatkozásában a jelen ÁSZF mellékletét képező 2. számú melléklet feltételei szerint kellékszavatosságra, termékszavatosságra és jótállásra köteles. A Szállító nem részese a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló magatartási kódexnek.

 

 

3.4.

Megrendelés

 

 

A Szállító által forgalmazott termékek webáruház felhasználásával történő megrendelése a webáruházon keresztül, regisztrációval vagy regisztráció nélkül, elektronikus úton lehetséges.

 

A Szállító a megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatást / információt szintén elektronikus úton továbbítja a Megrendelő részére.

 

A megrendelés során a Megrendelő kiválaszthatja a megrendelni kívánt terméket, a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak leírását, tájékozódhat a termék elérhetőségéről, áráról.

 

A Megrendelő a megrendelni kívánt termék kiválasztását követően a terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A „Kosár” gombra kattintva a Megrendelő ellenőrizheti a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, azok mennyiségét, a számla végösszegét, és a szállítási költséget. A Megrendelő a kiválasztott termékek körét és mennyiségét a megrendelés véglegesítése előtt bármikor módosíthatja.

 

A Megrendelő a „Vásárlás folytatása” gombra kattintva visszatérhet a webáruház termékoldalára, és folytathatja a vásárlást, a „Tovább a pénztárhoz” gomb megnyomásával tovább léphet a webáruház fizetési felületére.

 

A Megrendelő a fizetési felületen – amennyiben a vásárlás megkezdésekor nem tette – bejelentkezhet a webáruház regisztrált felhasználójaként, amennyiben felhasználói fiókkal nem rendelkezik, felhasználói fiókot hozhat létre, de regisztráció nélkül is folytathatja a fizetést. A webáruház fizetési felületén a Megrendelő meghatározhatja a szállításhoz szükséges adatokat, választhat a rendelkezésre álló szállítási és fizetési módok közül, továbbá véglegesítheti megrendelését.

 

A Szállító a megrendelést követően azonnal, de legkésőbb 48 órán belül elektronikus üzenet formájában visszaigazolja a megrendelést. Az ily módon visszaigazolt és megerősített megrendelésre, és a megrendelés ellenértékének összegére a Szállító árgaranciát vállal. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Megrendelőhöz nem érkezik meg, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

 

Ha a megrendelt termék esetlegesen nem elérhető, a Szállító a Megrendelőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket a tájékoztatástól számított legkésőbb tizennégy (14) napon belül visszafizeti a Megrendelő részére.

 

A Szállító a rendelhető termékek minimális mennyiségét jogosult meghatározni. A nagykereskedelmi mennyiség megrendelése esetén kapcsolatba lép a Megrendelő a Szállítóval.

 

3.5.

Szállítás, szállítási költségek

 

 

A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő által a webáruház felhasználásával leadott, és a Szállító által visszaigazolt megrendelés esetén a megrendelt terméket a Megrendelő által megjelölt címre szállítja, és ott a Megrendelő – vagy az általa kijelölt harmadik személy – részére átadja.

 

A megrendelt termékek szállítása EXPRESS ONE futárszolgálattal történik. A megrendelés szállítására vonatkozó időintervallumot a Megrendelő jogosult megjelölni az adott termékekre vonatkozó megrendelés véglegesítése során. melyet a Szállító tájékoztató jelleggel kezel. A szállítási határidő teljesíthetőségéről, illetve a szállítás várható időpontjáról a Szállító által megbízott EXPRESS ONE futárszolgálat tájékoztatja a Megrendelőt.

 

A küldemény átvételét a Megrendelő a kézbesítő okiraton (delivery) a kézbesítés időpontjának feljegyzése után: – szervezet esetében az átvevő teljes nevének olvasható feltüntetésével, aláírásával, valamint a szervezet hivatalos pecsétjével; – magánszemély esetében az átvevő teljes nevének olvasható feltüntetésével, aláírásával, valamint személyi azonosítására alkalmas okmány számának feltüntetésével köteles elismerni. Az átvételt a Megrendelő aláírásával elektronikus úton is hitelesítheti elektronikus kézbesítő eszköz segítségével. Az Express One futára az aláírás mellett kéri az átvevő nevének megadását, amit az elektronikus kézbesítő eszközben tárolt adatok mellé berögzít, így az átvevő neve az elektronikus csomaginformációról előkereshető. Az aláírást rögzítő elektronikus kézbesítő eszközzel felvett aláírás képét is tartalmazó elektronikus dokumentum teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy a küldeményt a jogosult átvevő átvette.

 

A megrendelés szállításának költsége a megrendelt termékek körétől és mennyiségétől függ.

A szállítást követően a Megrendelő az átvett terméket haladéktalanul, de legkésőbb 36 órán belül köteles ellenőrizni.

 

20.000 Ft feletti megrendelés esetén belföldre ingyenes a megrendelt termékek szállítása.

 

3.6.

Fizetés

 

 

A Szállító a Megrendelő által a webáruház felhasználásával leadott, és a Szállító által visszaigazolt megrendelés alapján a megrendelt termékek ellenértékéről számlát állít ki, amelyet a termékek kiszállításával egyidejűleg elektronikus számlát bocsát a Megrendelő rendelkezésére.

 

A Szállító aktuális termékkatalógusában szereplő, Szállító által forgalmazott termékek árát a Szállító a webáruház honlapján feltünteti. A feltüntetett árak az általános forgalmi adót tartalmazzák.

 

A Megrendelés visszaigazolása tartalmazza az adott megrendelés ellenértékét és szállítási költségét. A megrendelés ellenértékét és a szállítási költséget a Megrendelő egy online fizetési mód igénybevételével vagy utánvéttel egyenlítheti ki Szállító részére.

 

A megrendelés ellenértéke és a szállítási költség akkor minősül megfizetettnek, amennyiben azok összege a Szállító bankszámláján jóváírásra kerül, vagy a futárnak utánvéttel kifizeti.

 

Amennyiben utánvét esetén meghiúsul a megrendelés átvétele, a Szállító egyszer megismétli a kiszállítást, de a további vásárlását addig felfüggeszti.

 

3.7.

Elállási / felmondási jog

 

 

A Megrendelőt a szolgáltatás nyújtására vonatkozó megrendelés leadásának, illetve a termék átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül indokolás nélküli elállási jog (a továbbiakban: „elállási jog”) illeti meg. A Megrendelő elállási jogát a Szállító által forgalmazott termék megvásárlására vonatkozó szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

 

A Megrendelő elállási jogát a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező és az alábbi linkről letölthető nyilatkozat minta, vagy elállási joga gyakorlására vonatkozó egyoldalú nyilatkozata Szállító részére történő megküldésével gyakorolhatja. https://sgfashion.hu/elallasi-nyilatkozat A Megrendelő elállási jogát határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Megrendelő nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

 

A Megrendelő elállása esetén a Szállító haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított tizennégy (14) napon belül visszatéríti a megrendelés ellenértékét, ideértve a teljesítéssel felmerült költségeket is. A Szállító a megrendelés ellenértékét és a költségeket a Megrendelő által igénybe vett fizetési móddal azonos módon téríti vissza. A Szállító a megrendelés ellenértékét és a költségeket mindaddig jogosult visszatartani, amíg a Megrendelő a terméket nem szolgáltatja vissza a Szállító részére, vagy nem igazolja kétséget kizáró módon, hogy a terméket a Szállítónak visszaküldte.

 

Elállás esetén a Megrendelő köteles a megrendelt terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy (14) napon belül a Szállítónak visszaküldeni, illetve átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Megrendelő a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A termék visszaküldésének költségeit a Megrendelő viseli. A termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért a Megrendelő felel.

 

A Megrendelő nem gyakorolhatja elállási jogát:

 

  • olyan zárt csomagolású termék esetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontás után nem küldhető vissza,
  • olyan termék esetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékekkel.

 

3.8.

Ügyfélszolgálat / panaszkezelés

 

 

Amennyiben a megrendelés során, vagy a szállítást követően Megrendelőnek panasza merülne fel, jogosult a Szállító ügyfélszolgálatán, vagy a webáruház felhasználásával elektronikus úton panasszal élni. A Szállító a megrendelt termékre vonatkozó kellékszavatossági, termékszavatossági, és jótállási igények körén kívül eső panaszt a termék átvételét követő harmichat (36) órán belül fogad el.

 

Az ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Email: shop@sgfashion.hu

Telefon: +36 30/925-5188

 

A Szállító a panaszt annak beérkezését követő harminc (30) napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről – a panasz közlésével azonos módon – tájékoztatja a Megrendelőt. Amennyiben a vizsgálatot követően a Szállító a panaszban foglaltaknak helyt ad, a termék visszaküldése mellett a megrendelés ellenértékét és a költségeket visszatéríti a Megrendelő részére.

 

3.9.

Szállító felelősségvállalása

 

 

A Szállító vállalja, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve a Szállító által üzemeltetett webáruház honlapján feltüntetett információt magára nézve kötelezőnek tekinti, és az őt terhelő kötelezettségek teljesítése során úgy jár el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

 

A Szállító kijelenti, hogy amennyiben a megrendelt termék szállítása elháríthatatlan akadályba (pl.: árvíz, földrengés, stb.) ütközik, ennek tényéről a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja.

 

A Szállító által üzemeltetett webáruház működésében felmerülő hibából vagy hiányosságból (pl.: üzemzavar) eredő károkért a Szállítót felelősség nem terheli.

 

A Szállító minden esetben megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel biztosítja a Megrendelő részére a regisztráció, illetve a megrendelés során keletkezett adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását a megrendelés elküldése előtt. A Megrendelőnek minden megrendelés alkalmával lehetősége van az adatok ellenőrzésére, esetleges kijavítására, ezáltal a Szállítót a hibás adatbevitelből eredő károkért felelősség nem terheli.

 

3.10.

Megrendelő felelősségvállalása

 

 

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései szerint továbbított megrendelés részéről ajánlatnak minősül, amelyhez kötve van. A Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy a regisztrációval a jelen ÁSZF, valamint a hozzá kapcsolódó Adatvédelmi szabályzat (https://sgfashion.hu/adatvedelmi-tajekoztato) rendelkezéseit elfogadja. Az ÁSZF és a hozzá kapcsolódó Adatvédelmi szabályzat rendelkezéseinek megszegése szerződésszegésnek minősül, amelyért a Megrendelő felelősséggel tartozik.

 

A Megrendelő vállalja, hogy az általa leadott, és a Szállító által visszaigazolt megrendelésben megrendelt termék átvételéről, és a termék ellenértékének, valamint a szállítás költségének megfizetéséről a megrendelés során meghatározott szállítási és fizetési feltételeknek megfelelően gondoskodik. Amennyiben a megrendelés teljesítése a Megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő esetleges költségeket a Megrendelő köteles a Szállító részére megtéríteni.

 

4.

A megrendelt termékekre vonatkozó speciális rendelkezések

 

4.1.

A webáruház felhasználásával történő elektronikus megrendeléssel a jelen ÁSZF által rögzített feltételekkel a Szállító, és a terméket megvásárló Megrendelő között adásvételi szerződés jön létre.

 

Az adásvételi szerződés alapján a Szállító a megrendelt termék tulajdonjogának átruházására, a Megrendelő pedig a termék átvételére, és a termék vételárának megfizetésére köteles. A Szállító a termék vételárának megfizetéséig tulajdonjogát fenntartja.

 

A Megrendelő által megrendelt, és a Szállító által szállított termék vonatkozásában a kárveszély akkor száll át a Megrendelőre, amikor a Megrendelő, vagy az általa kijelölt harmadik személy a terméket átveszi.

 

5.

Adatvédelem

 

5.1.

A Szállító kijelenti, hogy a Megrendelő regisztráció során rendelkezésre bocsátott, szerződés teljesítéséhez szükséges adatait – így különösen személyes, szállítási és számlázási adatokat – kizárólag saját belső rendszerében tárolja. Az adattárolás kizárólagos célja a felek között létrejött jogviszony szerződésszerű teljesítése, a kapcsolattartás megkönnyítése.

 

5.2.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy felel az általa megadott adatok valóságtartalmáért, az azokban bekövetkezett változásokat köteles a Szállító részére bejelenteni. A késedelmesen, illetőleg tévesen közölt adatokból eredően felmerülő károkért a felelősség a Megrendelőt terheli.

 

5.3

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy megrendelését csak az ÁSZF és az Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával adhatja le.

5.4.

A Szállító kijelenti, hogy az általa tárolt adatokat arra nem jogosult harmadik fél részére nem továbbítja, azokat kizárólag szerződéses célokra használja fel. Nem minősül az adatvédelmi rendelkezések megsértésének a felek közötti létrejött jogviszony szerződésszerű teljesítése érdekében történő adattovábbítás, így a Szállító a kiszállítás sikeres teljesítése, illetőleg a kapcsolattartás elősegítése érdekében jogosult a szükséges adatokat harmadik személy részére átadni.

 

5.5.

A Szállító rögzíti, hogy az általa üzemeltetett webáruház a Megrendelők aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Megrendelők által a regisztráció során megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. A Szállító kijelenti, hogy az ilyen módon rögzített adatok kizárólag a felhasználói szokások megismerését szolgálják, azokat kizárólag statisztikai adatgyűjtés céljából használja fel.

 

5.6.

A Szállító jogosult a megrendelők részére hírlevelet, vagy egyéb reklám célú levelet küldeni, amennyiben a Megrendelő a regisztráció során a szükséges adatai megadásával előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárul. A Megrendelő a fenti hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. A Szállító a hozzájárulás visszavonását követően a Megrendelő részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklám célú levelet nem küld, továbbá a Megrendelő adatait törli a hírlevélre feliratkozott megrendelők adatai közül.

 

6.

Egyéb rendelkezések

 

6.1.

A Szállító adatai

 

6.1.1.

A www.sgfashion.hu honlapon elérhető webáruház üzemeltetője:

 

Gárdos Agentúra Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített neve: Gárdos Agentúra Kft.

Székhelye: 1164 Budapest Beniczky T. u.12/A

Cégjegyzékszáma: 01-09-915152

Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Fővárosi Bíróság

Adószáma: 14685765-2-42

Elektronikus elérhetőség: office@gardosagentura.hu

Telefon: +36 30/925-5188

 

6.1.2.

A www.sgfashion.hu honlapon fellelhető információk, fényképek és szöveges tartalmak a Gárdos Agentúra Kft. tulajdonát képezik. A webáruházban található fényképek és termékleírások, mint szellemi termékek felhasználására kizárólag a Szállító jogosult, azok jogosulatlan másolása, továbbítása, vagy egyéb módon történő felhasználása nem megengedett.

 

6.2.

Illetékesség kikötése, irányadó jog

 

 

Eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó valamennyi jogviszony tekintetében a magyar jog rendelkezései irányadók.

 

A Szállító és a Megrendelő a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalások útján, peres eljáráson kívül kísérelik meg rendezni. Amennyiben a Felek közötti tárgyalások nem vezetnek eredményre, vagy a vitarendezés előreláthatólag sikertelen, úgy a felek közötti jogvita tekintetében a Gödöllői Járásbíróság az illetékes.

 

 

Budapest 2020. május 6.