Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Nyereményjáték

Játékszabályzat

A Játékszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Gárdos Agentura Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Gyár utca 2. cégjegyzékszám: 13 09 212786 a továbbiakban: Társaság) által szervezett, „Őszi nyereményjáték! Játssz velünk és nyerj színtanácsadást!” elnevezésű játékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.
A Játék szervezője és lebonyolítója a Társaság, mint a sgfashion.hu internetes portál üzemeltetője.
A Játékban résztvevő jelentkező a jelentkezéssel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat. 

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden magyar állampolgárságú, nagykorú természetes személy, aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).
 

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: a Társaság közvetlen vagy közvetett tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő (pl. adatkezelő) cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói. Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását. A kizárás tényéről a Társaság nem értesíti a Játékost. 

2. A Játék leírása 

A Játékban való részvétel díjmentes. A Játék neve: „Őszi nyereményjáték! Játssz velünk és nyerj színtanácsadást!”

2.1. A nyereményjátékban való részvétel előfeltétele az SG Fashion Facebook oldalán történő játék kommentelése.
 

2.2. A Játék leírása:

Az SG Fashion Facebook oldalán a játék posztja alatt a kommentelők között 1 db személyre szabott színtanácsadás lehetősége kerül kisorsolásra kézi sorsolással 2022. november 11-én 11:00-kor.
2.5. A Játék időtartama 

A Játék időtartama: 2022. november 8. 10:00 - 2022. november 11. 11:00. A Játék, illetve annak feltételei bármilyen kötelezettség vagy következmény nélkül egyoldalúan módosítható, felfüggeszthető vagy visszavonható a Társaság részéről.

3. Nyeremények 

A Játék nyereménysorsolásakor az alábbi nyeremény kerül kisorsolásra a Játékosok között:

1 db személyre szabott színtanácsadás, amelyet a nyertes részére a Társaság 2040 Budaörs, Gyár u. 2. III. emelet / 3.29-3.30 ajtó szám alatti üzletében, előre leegyeztetett időpontban kerül sor. 

4. Sorsolás 

A nyeremény sorsolásának időpontja: 2022. november. 11. 11:00.

A nyeremény sorsolásában részt vesz minden Játékos, aki a Játék kezdete óta eleget tett a Játék követelményeinek. A sorsolás helyszíne: 2040 Budaörs, Gyár u. 2. III. emelet / 3.29-3.30 ajtó. A sorsolás nem nyilvános! A sorsoláson egy nyertes kerül kisorsolásra.

5. Nyertes értesítése 

A Társaság a nyertest minden esetben a Facebook profilján keresztül értesíti privát üzenetben, a sorsolást követő 10 munkanapon belül azzal a kéréssel, hogy a személyre szabott színtanácsadáshoz egyeztessen egy időpontot, ami a Társaság és a nyertes számára is megfelelő. A Társaság semmilyen személyes adatot nem kér be a nyertestől, így a továbbiakban adatkezelésre sem kerül sor. Amennyiben a nyertes esetében sikertelen  a kapcsolatfelvétel, úgy a Társaság 3 munkanapon belül egy alkalommal ismételten megkísérli a nyertes értesítését. A második sikertelen kézbesítés után a Társaság a pótnyertest hirdeti ki nyertesnek, akit az előbbiek szerint kiértesít. Amennyiben a pótnyertes értesítése is sikertelen, a Társaság a sorsolást eredménytelennek nyilvánítja. A Társaság nem vállal felelősséget a Facebook portál hibájából eredő vagy egyéb okból történő kézbesítés sikertelenségéért.

A nyeremény felhasználására a sikeres kapcsolatfelvételtől számított 3 hónapon belül van lehetőség. 

A Játékosok és a nyertes tudomásul veszi, hogy eredménytelen sorsolás esetében a Társaság a sorsolást nem köteles megismételni és a nyertes visszajelzésének elmulasztásából eredően a Társaságot semmilyen felelősség nem terheli.

A jelen pontban foglalt rendelkezések megfelelően irányadóak a pótnyertesre is.

6. Felelősség

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Értesítési késedelemért a Társaság nem vállal felelősséget. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Társaságnak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli. A Társaság kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Társaság nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

8. Egyéb 

A Társaság fenntartja magának a jogot a Szabályzat megváltoztatására. Amennyiben a Játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon az office@gardosagentura.hu email címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését. 

Kelt: 2022. november 8.